Disclaimer

GEBRUIKERSVOORWAARDEN


Het gebruik van onze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.


Gebruik van de website:


Alle informatie is te goeder trouw en kan niet tegen ons worden gebruikt. Wij kunnen geen garanties geven betreffende de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Tevens kunnen wij geen garanties bieden naar het foutloos, virusvrij en continue werken van de website. Door het surfen op deze website gaat u tevens akkoord met onze privacyverklaring


Eigendom:

De inhoud van deze website wordt beschermd door internation

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Het gebruik van onze website is onderworpen

aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken

van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis

te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud

te aanvaarden.


Gebruik van de website:

Alle informatie is te goeder trouw en kan niet

tegen ons worden gebruikt. Wij kunnen geen garanties geven

betreffende de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie.

Tevens kunnen wij geen garanties bieden naar het foutloos, virusvrij

en continue werken van de website.


Eigendom:

De inhoud van deze website wordt beschermd door

internationale privacywetten.

Intellectuele eigendomsrechten op informatie en/of

beelden op deze website zijn ons exclusieve eigendom. Contacteer ons

voor de toelating om het materiaal op deze website te reproduceren of

te gebruiken.


Hyperlinks / websites van derden:Op onze website staan links naar andere websites.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de

beschikbaarheid van deze websites. Het gebruiken van deze websites is

bijgevolg voor eigen risico.


Geschillen:


Deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil

zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.alle privacywetten.

Intellectuele eigendomsrechten op informatie en/of beelden op deze website zijn ons exclusieve eigendom. Contacteer ons voor de toelating om het materiaal op deze website te reproduceren of te gebruiken.


Hyperlinks / websites van derden:

Op onze website staan links naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. Het gebruiken van deze websites is bijgevolg voor eigen risico.


Geschillen:

Deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.


PrivacyverklaringNieuwste versie: 25 april 2018


Deze privacyverklaring heeft betrekking tot de website en diensten van {klantnaam} (hierna “wij” en “ons” genoemd).


Net als Europa met de GDPR-wetgeving hechten ook wij bijzonder veel belang aan de privacy van onze online klanten en bezoekers. Daarom maakt volgende tekst u duidelijk dat wij alle persoonsgegevens verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).


VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS


Inzetten op efficiëntie en gebruikerservaring vereist het verzamelen van gegevens. Sommige gegevens worden ons rechtstreeks aangeleverd door klanten en bezoekers. Dat heeft diverse redenen zoals het aanmaken van een account op onze website, het inschrijven op een nieuwsbrief, het opvragen van informatie, invullen van formulieren … Kortom elke informatie die u ons op eigen initiatief bezorgt.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ


Contactinformatie:

Dit zijn gegevens die u met ons deelt door gebruik te maken van diverse formulieren op onze website.

– Contactgegevens;

– Adresgegevens;

– Alle andere gegevens dat u invoert in formuliervelden.


Newsletters (Mailchimp):

Schrijft u zich in op onze nieuwsbrief, dan gaat u ermee akkoord dat wij de ingegeven persoonlijke gegevens en voorkeuren bijhouden. Aan de hand van deze gegevens versturen we u onze nieuwsbrief met relevante informatie. De gegevens opslaan, doen we via het mailingprogramme mailchimp. Deze software is alom gebruikt, beveiligt uw data en respecteert uw privacy. Daarnaast biedt deze software ons informatie over de manier waarop u onze mailing gebruikt: type browser, unieke identificatie, geopend, tijdstip, aantal kliks … Aan de hand van deze gegevens kunnen we de nieuwsbrief verbeteren en eventuele problemen correct aanpakken.


Website statistieken (Google Analytics):

Surft u naar onze website, dan houden we een aantal statistieken bij via Google Analytics zoals tijdstip, tijdsduur, bezochte pagina's, kliks. Daarnaast geeft deze software weer wat uw ip-adres is, welke browser u gebruikt, met welke besturingsprogramma u werkt en vanuit welke domeinnaam u onze site bezoekt. Dankzij de statistieken en gegevens brengen we het surfgedrag van onze bezoekers in kaart en stemmen we onze website hierop af. Belangrijk om weten is deze gegevensverwerving volledig anoniem gebeurt en dus niet aan individuen kan worden gekoppeld.


Het gebruik van Google analytics houdt voor ons het volgende in:

– Afsluiten bewerkersovereenkomst met Google;

– Anonimiseren ip-adressen;

– gegevens delen met Google uitschakelen.


Adwords remarketing

Onze website maakt gebruik van Google adwords en de bijhorende marketingfuncties. Hiermee tonen we passende advertenties van onze producten en diensten op basis van uw bezochte pagina's op onze website. We koppelen hieraan trackingsoftware waardoor we een beter inzicht krijgen in de werking en conversies van onze advertenties. Op die manier kunnen we continu bijsturen en optimaliseren.


Facebook

Onze Facebookpagina maakt gebruik van Facebook pixel en de bijhorende marketingfuncties. Hiermee tonen we passende advertenties van onze producten en diensten op basis van uw reacties en vind-ik-leuks op onze pagina. We koppelen hieraan trackingsoftware waardoor we een beter inzicht krijgen in de werking en conversies van onze advertenties. Op die manier kunnen we continu bijsturen en optimaliseren.


GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS


De persoonlijke informatie die u aan ons toevertrouwd, gebruiken we voor een aantal zaken. In de eerste plaats vergemakkelijkt dit het beheer van klanten- en bezoekersrelaties en laat het ons toe de website en aan u gerelateerde producten/diensten aan te passen of te verbeteren. Persoonlijke gegevens zetten we daarnaast in voor marketingdoeleinden waardoor u meer voor u interessant promotiemateriaal en informatie ontvangt.


Op elk moment kan u deze communicatie naar u toe stop zetten. Deze uitschrijving kan zonder motivering en is gratis door bijvoorbeeld te klikken op een daartoe toegevoegde link onderaan elke mail. U kan daarnaast ook altijd contact opnemen met ons kantoor waarna wij het nodige doen.


HOE LANG HOUDEN WIJ PERSOONSGEGEVENS BIJ?


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is in functie van de te realiseren doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.


GEGEVENSOVERDRACHT AAN DERDEN


Alleen wij gebruiken uw gegevens. We delen uw data dus NIET met derden.


VERWERKERS & VERANTWOORDELIJKEN


Uw gegevens kunnen door alle medewerkers van onze firma worden verwerkt in het kader van het uitvoeren van hun taken. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt ten laste van de statutair aangeduide zaakvoerders van het bedrijf.


VEILIGHEID


We werken conform GDPR waardoor u de garantie hebt dat uw gegevens veilig zijn. Via technische en organisatorische maatregelen verwerken we gegevens in regel met de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.


UW RECHTEN

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot ons richten door een e-mail te sturen naar {mailadres}.


• Toegang en inzage / wijziging

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens. U heeft ook steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te beperken in gebruik.


• Recht om vergeten te worden.

Tevens heeft u ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen. U erkent dat bij verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.


• Intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken.


• Klacht indienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.


WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING


Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en onze diensten. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, wijzigen we tevens de datum van “nieuwste versie” bovenaan deze verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit via een melding duidelijk maken. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.


VRAGEN EN FEEDBACK

ARCHI-TUIN

info@archi-tuin.be | 013/66.14.07

Hulsterweg 124, 3980 Tessenderlo